Pagina de Internet a DNA folosește cookies pentru îmbunătățirea experienței dvs. de navigare pe acest site.  Pentru mai multe detalii puteți naviga aici 
The DNA website uses cookies for enhancing your experience when browsing the website.  For more details, you may find navigate here 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 8 decembrie 2014
Nr. 1742/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași, au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a următorilor inculpați:

TĂRNICERIU RADU-DIMITRIE, judecător, la data faptelor președinte al Tribunalului Iași, în prezent președinte al Tribunalului Militar Teritorial Iași, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- trafic de influență;
- participație improprie la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut penstru sine sau pentru altul un folos necuvenit;

LEONTE IOAN, primar al comunei Gorban, jud. Iași (în perioada 2004-2012), administrator de fapt al S.C. PESCĂRUȘ 2005 S.R.L., în prezent comisar în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor – Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Est Iași, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- cumpărare de influență;
- participație improprie la infracțiunea de abuz în serviciu;
- instigare la infracțiunea de fals intelectual;
- instigare la infracțiunea de fals intelectual;
- uz de fals;

S.C. PESCĂRUȘ 2005 S.R.L. GORBAN, județul Iași, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- cumpărare de influență;
- participație improprie la infracțiunea de abuz în serviciu;
- instigare la infracțiunea de fals intelectual;
- instigare la infracțiunea de fals intelectual;
- uz de fals;

OSOIANU EMANUEL, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
-trafic de influență;
- participație improprie la infracțiunea de abuz în serviciu;

PĂCURARU (fostă IACOB) GINA, asociat unic și administrator al S.C. LICHIDATOR MASTER CONSULTING I.P.U.R.L. Iași – firmă care fusese desemnată lichidator al S.C. PESCARIS S.A, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- participație improprie la infracțiunea de abuz în serviciu;
- fals intelectual;
- uz de fals;

DIACONU FLORIN, consilier juridic în cadrul Agenției Domeniilor Statului- Reprezentanța Teritorială Iași, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- participație improprie la infracțiunea de abuz în serviciu;
- fals intelectual;
- uz de fals.

În rechizitoriul întocmit procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2007-2011, inculpatul Leonte Ioan, prin acțiuni de fals și abuzuri în serviciu, prin cumpărare de influență, cu ajutorul coinculpaților Diaconu Florin, Păcuraru Gina, Osoianu Emanuel și Tărniceriu Radu Dimitrie, a făcut demersuri astfel încât un teren în suprafață de 282 ha teren proprietate de stat, să fie întabulat, în mod fraudulos, pe numele firmei S.C. PESCĂRUȘ 2005 S.R.L. GORBAN, județul IAȘI, pe care o controla. Terenul respectiv se afla parțial în administrarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură (A.N.P.A) și parțial în domeniul public al comunei Gorban, jud. Iași. Demersurile au fost materializate ca urmare a pronunțării deciziei civile nr. 423/22.09.2010 a Tribunalului Iași – Secția Civilă, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 606/03.12.2010 a Curții de Apel Iași – Secția civilă, ceea ce a determinat intabularea nelegală a dreptului de proprietate al societății menționate asupra terenului în cauză, în cartea funciară a localității Gorban, jud. Iași.

Concret, în perioada august 2010 - septembrie 2010, Leonte Ioan a promis că le va da suma de 50.000 de euro lui Osoianu Emanuel și judecătorului Tărniceriu Radu-Dimitrie pentru ca, împreună, să facă intervenții pe lângă magistrații din cadrul Tribunalului Iași implicați în soluționarea cauzei civile sus menționate, promisiune acceptată de cei doi. Intervenția avea în vedere admiterea apelului formulat împotriva unei sentinței civile din data de 18.03.2010 a Judecătoriei Răducăneni, județul Iași, prin care s-a respins plângerea formulată de reprezentanții societății comerciale S.C. PESCĂRUȘ 2005 S.R.L. împotriva unei încheieri de carte funciară a Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Răducăneni, județul Iași. Suma de 50.000 euro promisă inițial de Leonte Ioan în schimbul pronunțării unei decizii favorabile pentru societatea comercială, în apel, în dosarul Tribunalului Iași, urma să fie dată/primită după vânzarea terenului vizat de operațiune, urmând să fie împărțită în cote egale între Tărniceriu Radu-Dimitrie și Osoianu Emanuel. Pentru a avea garanția că promisiunea de plată va fi onorată, a doua zi după pronunțarea deciziei civile din data de 22.09.2010, în schimbul ajutorului primit, Leonte Ioan i-a cedat lui Osoianu Emanuel o participație la firma beneficiară a deciziei judecătorești, S.C. PESCĂRUȘ 2005 S.R.L , printr-o operațiune de majorare de capital, în urma căreia Osoianu Emanuel a devenit asociat cu 20% la firma în cauză (părțile sociale respective fiind evaluate la 84.766 euro).

De asemenea, în contul traficului de influență, judecătorul Tărniceriu Radu-Dimitrie, împreună cu Osoianu Emanuel, Păcuraru (fostă Iacob) Gina și Diaconu Florin, a sprijinit demersurile lui Leonte Ioan, asigurându-i consilierea și facilitându-i depunerea, la dosarul cauzei, a înscrisurilor justificative. Ca urmare a acelor demersuri, cei doi magistrați din cadrul Tribunalului Iași, învestiți cu judecarea cauzei, au pronunțat, fără vinovăție, decizia civilă din data de 22.09.2010, prin care s-a admis apelul formulat de S.C. PESCĂRUȘ 2005 S.R.L.

Astfel, în perioada ianuarie – decembrie 2010, interval de timp în care dosarul cauzei s-a aflat pe rolul instanțelor, judecătorul Tărniceriu Radu-Dimitrie a asigurat consilierea – prin „angajarea” unui avocat aflat în anturajul său care să îl asiste și să îl reprezinte pe inculpatul Leonte Ioan în demersurile sale judiciare, a urmărit evoluția cauzei civile și l-a informat pe Leonte Ioan, prin intermediul inculpatului Osoianu Emanuel, cu privire la situația dosarului. Totodată, a facilitat depunerea, la dosarului cauzei, la data de 22.09.2010, a înscrisurilor justificative, prin încălcarea procedurii interne a instanței cu privire la depunerea de către justițiabili a cererilor și înscrisurilor la dosare.

Între înscrisurile justificative depuse la dosarul cauzei s-au aflat:

- un raport financiar întocmit de Păcuraru (fostă Iacob) Gina, la data de 07.03.2008, în calitate de reprezentant al lichidatorului judiciar S.C. LICHIDATOR MASTER CONSULTING S.R.L. IASI. Astfel, în Raportul nr. 2114/07.03.2008 privind situația financiară și propunerea repartizării activului între acționarii S.C. PESCARIS S.A. IASI, aceasta a menționat, în fals, suprafața de 250 ha teren arabil ca făcând parte din activele al căror drept de proprietate urma să fie transferat către S.C. PESCĂRUS 2005 S.R.L. GORBAN, județul Iași ca urmare a lichidării voluntare a S.C. PESCARIS S.A. IASI.
- o adresă întocmită de Diaconu Florin, la data de 14.01.2010, în calitate de jurist în cadrul AGENȚIEI DOMENIILOR STATULUI - Reprezentanța Teritorială Iași. La instigarea inculpatului Leonte Ioan, Diaconu Florin a întocmit adresa nr. 35/14.01.2010 în cuprinsul căreia a menționat, în fals, că A.D.S. nu deține și nu a deținut în administrare, pe teritoriul administrativ al comunei Gorban, județul Iași terenul care făcea obiectul cauzei civile, deși parte din acest teren, respectiv 95,18 ha fusese concesionată post privatizare de către A.D.S, în favoarea S.C. PESCARIS S.A. IAȘI.

Prin respectiva decizia judecătorească din data de 22.09.2010, a Tribunalului Iași, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Răducăneni, județul Iași, a fost obligat să întabuleze, în favoarea societății S.C. PESCĂRUȘ 2005 S.R.L, dreptul de proprietate asupra unei suprafețe de 282,5 ha teren amplasat în extravilanul localității Gorban, județul Iași, în condițiile în care acesta face parte din domeniul public al statului.

Ca urmare a acestor demersuri frauduloase, pe de o parte, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și comuna Gorban au suferit un prejudiciu în valoare de 1.963.199,51 lei, iar pe de altă parte, societatea comercială PESCĂRUȘ 2005 S.R.L a obținut un folos de aceeași valoare urmare a întabulării ilegale al dreptului de proprietate al acestora asupra terenului în cauză în cartea funciară a localității GORBAN.

Pentru a asigura recuperarea pagubei cauzate prin infracțiunile ce fac obiectul prezentei cauze s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra suprafeței de 282, 5 hectare teren, amplasat în extravilanul comunei Gorban, județul Iași, intabulat în favoarea S.C. PESCĂRUȘ 2005 S.R.L.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Iași.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Alte legături de la această informație

comunicate-hotărâri de condamnare din 28 martie 2017