increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
17 aprilie 2014
Nr. 464/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a Corupției au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatelor BĂDESCU LILIANA, PICIARCĂ DUMITRIȚA, judecători la Curtea de Apel București și a inculpatei CÎRSTOIU VERONICA, fost judecător la Curtea de Apel București (arestată în altă cauză), în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:

- abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit;
- favorizarea făptuitorului;
- fals intelectual.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La data de 22 februarie 2012, inculpatele BĂDESCU LILIANA, CÎRSTOIU VERONICA și PICIARCĂ DUMITRIȚA, în calitate de judecători la Curtea de Apel București – Secția I-a Penală, au falsificat, cu prilejul redactării, decizia penală nr. 381/22.02.2012, pronunțată în dosarul nr. 9972/2/2011.

Decizia viza admiterea contestației în anulare depuse de NUȚU (fost STAICU) Dinel față de o hotărâre prin care, anterior, un alt complet al aceleiași instanțe îl condamnase definitiv la pedeapsa închisorii pe o durată de 7 ani. Falsificarea s-a realizat prin:
- atestarea unor fapte și împrejurări necorespunzătoare adevărului constând în aceea că au consemnat, în mod nereal, că obiectul tuturor dosarelor penale luate în considerare la invocarea autorității de lucru judecat a avut la bază aceeași sesizare, cu același conținut, aceeași situație de fapt (cesiune de creanțe și obținerea de credite), același prejudiciu (107.175.372.000 lei, respectiv 80.536.563.000 lei), aceleași părți, aceleași societăți comerciale, același probatoriu, aceeași parte civilă (Banca Internațională a Religiilor S.A.).
Cu același prilej, inculpatele și-au îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu, prin aceea că au desființat, în mod ilegal, trei hotărâri judecătorești și că au anulat mandatul de executare a pedepsei de 7 ani închisoare emis pe numele lui Nuțu (Staicu) Dinel.
Acest lucru a avut drept consecință obținerea unui folos necuvenit de către acesta din urmă, prin exonerarea de executare a unei pedepse privative de libertate și de plata despăgubirilor civile în cuantum de 18.839.684, 5 lei către Banca Internațională a Religiilor S.A., prin lichidator judiciar.

Concret, starea de fapt detaliată în rechizitoriu este următoarea:

Prin rechizitoriul nr. 61/P/2002 din data de 09.11.2006, Direcția Națională Anticorupție a dispus trimiterea în judecată și a inculpatului STAICU DINEL pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, constând în aceea că, în perioada iulie 1999 – februarie 2000 Banca Internațională a Religiilor, prin 9 sucursale ale sale, a cesionat creanțe în valoare de 10.678.612,4 lei (Ron) unui grup de 11 firme din municipiul Craiova și a acordat credite pe termen scurt sub formă de linii de credit în valoare de 8.053.561, 1 lei (Ron), cu încălcarea legii și a normelor de creditare, beneficiarul acestora fiind STAICU DINEL, asociat/administrator al firmelor din grup.
În urma judecării acestei cauze, prin decizia penală nr. 741/R/04.04.2011 Curtea de Apel București l-a condamnat pe inculpatul STAICU DINEL la 7 ani închisoare, menținând și obligarea în solidar a coinculpaților la plata despăgubirilor civile.
Din dosarul nr. 61/P/2002 s-a disjuns și constituit dosarul nr. 172/P/2006 în care, prin rechizitoriul cu același număr din 02.11.2008, Direcția Națională Anticorupție l-a trimis din nou în judecată, printre alții, pe inculpatul STAICU DINEL pentru complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice și asocierea pentru săvârșirea de infracțiuni, reținându-se că, în perioada august 2000 – iulie 2001, cei 9 inculpați s-au asociat în scopul săvârșirii de infracțiuni, încheind în mod fraudulos 14 convenții de plată care au condus la prejudicierea SNTGN Mediaș cu suma de 26.082.460,55 lei (Ron), această cauză aflându-se, în prezent, în curs de judecată.
În privința circuitului sumelor de bani și a înregistrării lor în evidențele contabile ale societăților coordonate de STAICU DINEL, ca urmare a unor disjungeri succesive din rechizitoriile nr. 61/P/2002 și 172/P/2006, s-au efectuat acte premergătoare în mai multe dosare penale, finalizate prin soluții de neîncepere a urmăririi penale, menținute de instanțele de judecată, astfel:
- prin ordonanța nr. 7D/P/2008 din 16.05.2008, menținută prin decizia penală nr. 683/26.06.2009 a Curții de Apel Craiova s-a dispus, printre altele, neînceperea urmăririi penale față de STAICU DINEL ș.a. pentru infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat, constatându-se că pentru fapta comisă în perioada 1999 – 2001 există o cauză care înlătură caracterul penal al faptei;
- prin rezoluția nr. 83/P/2008 din data de 13.11.2009 a Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova (dosar format ca urmare a disjungerii și declinării din dosarul nr. 7/D/P/2008), menținută prin decizia penală nr. 1057/27.09.2010 a Curții de Apel Craiova, s-a dispus neînceperea urmăririi penale față de STAICU DINEL, ș.a. pentru infracțiunile de evaziune fiscală, spălare de bani și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, obiectul faptelor cercetate constituindu-l faptul că STAICU DINEL și alți funcționari din cadrul Cooperativei de Credit Banca Populată Rich Bank nu a înregistrat în evidența contabilă venituri reprezentând dobânzi și penalități calculate în baza tranzacției de compensare nr. 22 din 10.01.2001 și cesiunea depozitului în favoarea S.C. BDJ S.A., conform contractului de cesiune de creanță nr. 23 din 11.02.2001;
- prin rezoluția nr. 59D/P/2006 din 15.01.2008 a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Dolj, menținută prin deciziile penale nr. 798/18.11.2008 și nr. 292/11.03.2010 ale Curții de Apel Craiova s-a dispus, printre altele, neînceperea urmăririi penale, față de STAICU DINEL, ș.a., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 7 din Legea nr. 39/2003 și art. 23 din Legea nr. 656/2002, faptele cercetate constând în aceea că, la data de 22.02.2006, Direcția Generală a Finanțelor Publice Dolj a sesizat organele de urmărire penală cu privire la faptul că, în urma controlului efectuat la S.C. CARNEXPOD S.A. Craiova, administratorul acesteia, a scos din patrimoniu, în luna septembrie 2004, bunuri în valoare de 1.151.350 lei care au fost cedate fundației „Pater Comunitatis Romaniae”, respectiv că a înstrăinat din patrimoniu și suma de 38.638 lei către Asociația Sportivă Clubul de Fotbal Universitatea Craiova S.A., printr-un contract de publicitate încheiat fictiv la 1 octombrie 2004, verificându-se, totodată, dacă făptuitorii s-au asociat în vederea comiterii infracțiunilor de evaziune fiscală și pentru spălarea banilor preveniți din evaziune fiscală.
La data de 28.04.2011, NUȚU (fost STAICU) DINEL a început executarea pedepsei de 7 ani închisoare, dispusă prin decizia penală nr. 741/R/04.04.2011 a Curții de Apel București.
La data de 02.05.2011, NUȚU (fost STAICU) DINEL a formulat contestație în anularea deciziei penale prin care a fost condamnat la 7 ani închisoare, contestație care a fost respinsă de Curtea de Apel București ca fiind inadmisibilă.
La data de 18.08.2011, NUȚU (fost STAICU) DINEL a formulat o nouă contestație în anulare împotriva aceleiași decizii, invocând autoritatea de lucru judecat a deciziei penale nr. 1057/27.09.2010 a Curții de Apel Craiova, dar și-a retras contestația.
La data de 23.11.2011, NUȚU (fost STAICU) DINEL a depus o a treia cerere de contestație în anulare la Curtea de Apel București, în care a invocat autoritatea de lucru judecat a aceleiași decizii penale nr. 1057/27.09.2010 a Curții de Apel Craiova.
Cauza a fost repartizată completului de judecată format din inculpatele Bădescu Liliana, Cîrstoiu Veronica și Piciarcă Dumitrița, care:
- la termenul din 01.02.2012 au respins contestația în anulare ca fiind tardiv formulată;
- la termenul de judecată din 22.02.2012 au pronunțat decizia penală nr. 381/22.02.2012 prin care s-a admis contestația în anulare împotriva deciziei penale nr. 741/04.04.2011 a Curții de Apel București, desființând în parte această decizie, cu motivarea că există autoritate de lucru judecat și au anulat mandatul de executare a pedepsei de 7 ani închisoare, dispunând punerea în libertate a contestatorului.

Cu alte cuvinte, cele trei judecătoare au considerat că anterior pronunțării definitive a pedepsei de condamnare a lui NUȚU (fost STAICU) Dinel de către Curtea de Apel București, o altă instanță de judecată , respectiv Curtea de Apel Craiova ar fi pronunțat o decizie opusă, așadar favorabilă condamnatului, pentru aceleași fapte.

Hotărârile judecătorești ale celor două instanțe (Curtea de Apel București și Curtea de Apel Craiova) nu privesc aceeași faptă:
- astfel, hotărârea judecătorească a Curții de Apel Craiova a avut ca obiect o procedură de contestare a legalității și temeiniciei unei rezoluții prin care s-a dispus, cu referire la NUȚU (fost STAICU) Dinel, neînceperea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, asocierea pentru săvârșirea de infracțiuni și spălare de bani;
- pe de altă parte, hotărârea judecătorească a Curții de apel București a avut ca obiect judecarea cauzei în care, printre alții, NUȚU (fost STAICU) Dinel a fost trimis în judecată pentru complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.

În aceste condiții, diferențele existente între cele două cauze ar fi de natura evidenței, neexistând nici măcar o suprapunere de acte materiale. Astfel, faptele au fost comise în perioade de timp diferite (iulie 1999 - februarie 2000 și, respectiv, 10 ianuarie 2001 – martie 2002), au primit încadrări juridice diferite și privesc activități de serviciu desfășurate în mod nelegal în cadrul unor societăți comerciale diferite (BANCA INTERNAȚIONALĂ A RELIGIILOR și, respectiv, BANCA POPULARĂ RICH BANK COOPERATIVA DE CREDIT), singura legătură existentă între cele două cauze fiind cea a subiectului activ NUȚU (fost STAICU) Dinel.
În plus, pe calea extraordinară de atac a contestației în anulare, cele trei judecătoare ar fi procedat la o rejudecare a unei hotărâri definitive, criticând motivarea instanței de recurs (completul care pronunțase condamnarea definitivă). Aceasta, deoarece excepția autorității de lucru judecat se invocase și în fața instanțelor de apel și recurs, cele care au pronunțat hotărârile de condamnare, dar nu fusese admisă ca argument de respectivele instanțe. Prin urmare, pe lângă conceperea unui adevăr contrafăcut, cele trei judecătoare au transformat calea de atac extraordinară a contestației în anulare într-o prelungire a procesului penal, creând practic un nou grad de jurisdicție, respectiv un al patrulea grad de jurisdicție, neprevăzut de lege.
Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu de către inculpatele Bădescu Liliana, Cîrstoiu Veronica și Piciarcă Dumitrița, cu prilejul pronunțării deciziei penale prin care au anulat pedeapsa aplicată lui NUȚU (fost STAICU) Dinel, rezultă din:
- încălcarea principiilor legalității și egalității în fața legii, determinată de admiterea unei căi extraordinare de atac în alte condiții decât cele prevăzute de lege, ceea ce a permis contestatorului Staicu Dinel să beneficieze de protecția judiciară a drepturilor subiective, în alt cadru decât cel reglementat de Constituția României și Codul de procedură penală;
- încălcarea deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțată într-un recurs în interesul legii, a deciziilor Curții Constituționale, a jurisprudenței instanțelor naționale și a Curții Europene a Drepturilor Omului în materia inadmisibilității contestației în anulare întemeiată pe autoritatea de lucru judecat, atunci când una din hotărârile judecătorești privește o soluție de neîncepere a urmăririi penale a procurorului în procedura reglementată de disp. art. 2781 C. pr. pen., respectiv a principiului non bis in idem;
- încălcarea autorității de lucru judecat a deciziei penale nr. 1164 din 26.05.2011 pronunțată în dosarul nr. 4077/2/2011 de Curtea de Apel București, ca urmare a pronunțării încheierii din 01.02.2012 prin care inculpatele au respins ca tardiv formulată contestația în anulare întemeiată pe disp. art. 386 lit. „c” C. pr. pen.;
- pronunțarea deciziei penale nr. 381/2012 în condițiile în care instanțele de apel și recurs au analizat și s-au pronunțat în legătură cu lipsa autorității de lucru judecat a deciziilor penale nr. 1057 din 27.09.2010, nr. 292 din 11.03.2010 și nr. 683 din 29.06.2009 ale Curții de Apel Craiova, excepție invocată în dosarul nr. 14165/2/2006;
- antamarea fondului hotărârilor judecătorești pronunțate în dosarul nr. 14165/2/2006 și în dosarul nr. 19797/2/2006 (în care inculpatul Staicu Dinel a fost condamnat la 7 respectiv 11 ani închisoare), atunci când inculpatele au făcut aprecieri la vinovăția inculpatului, la competența materială a organelor de urmărire penală de a efectua cercetări în aceste cauze, la limitele sesizării instanțelor de judecată, la motivarea în fapt și în drept a acestora;
- transformarea căii de atac extraordinare a contestației în anulare într-o prelungire a procesului penal, creându-se în acest fel un al patrulea grad de jurisdicție neprevăzut de lege, ceea ce în accepțiunea jurisprudenței CEDO are semnificație unui „apel deghizat”;
- asigurarea unui folos necuvenit contestatorului Staicu Dinel prin exonerarea acestuia de executarea unei pedepse cu închisoare, respectiv de plata despăgubirilor civile, rezultate din săvârșirea infracțiunii pentru care fusese condamnat, cu consecința prejudicierii și vătămării intereselor legale ale părții civile.

Procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator, până la concurența sumei de 18.839.684,5 lei, asupra unor bunuri și conturi bancare aparținând celor trei inculpate, după cum urmează:
CÎRSTOIU VERONICA - conturi bancare pe care este titulară, două apartamente, două terenuri intravilane în suprafață de peste 3.000 mp și un teren extravilan de 1.800 mp. PICIARCĂ Dumitrița - conturi bancare pe care este titulară, apartament și două imobile aflate în coproprietate;
BĂDESCU LILIANA - autoturism marca VW Touareg și un apartament.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel București.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE