Pagina de Internet a DNA folosește cookies pentru îmbunătățirea experienței dvs. de navigare pe acest site.  Pentru mai multe detalii puteți naviga aici 
The DNA website uses cookies for enhancing your experience when browsing the website.  For more details, you may find navigate here 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
08 octombrie 2013
Nr. 849/VIII/3

BULETIN DE PRESĂ


Biroul de Informare şi Relaţii Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupţie în luna septembrie 2013, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:

1.Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Galaţi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

PETCULESCU VICTOR, administrator al SC Famelis SRL Tecuci, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele:
- tentativă la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe deosebit de grave şi
- tentativă la infracţiunea de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave;

ŞERB MIRELA, contabil la SC INEX STYLE SRL Braşov, în sarcina căreia s-au reţinut următoarele:
- complicitate la tentativă la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe deosebit de grave,
- complicitate la tentativă la infracţiunea de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave şi
- fals în înscrisuri sub semnătură privată;

RADU MARIAN, administrator la SC RADU SOVINVEST SRL Târgovişte, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele:
- complicitate la tentativă la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe deosebit de grave,
- complicitate la tentativă la infracţiunea de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave şi

SC FAMELIS SRL Tecuci, persoană juridică română, în sarcina căreia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- tentativă la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe deosebit de grave şi
- tentativă la infracţiunea de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2009, între SC FAMELIS SRL Tecuci, în calitate de beneficiar şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit – Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 2 Constanţa, în calitate de Autoritate Contractantă, a fost încheiat contractul de finanţare având ca obiect punerea în practică a proiectului intitulat “Adăpost pentru îngrăşarea suinelor în localitatea Ţepu, judeţul Galaţi”.
În contextul derulării acestui proiect, la data de 20 martie 2012, inculpatul Petculescu Victor, administrator al SC FAMELIS SRL, în scopul autorizării la plată a unui avans în sumă de 1.000.535 lei, reprezentând 50% din valoarea ajutorului financiar nerambursabil acordat în cadrul proiectului, a depus la Oficiul Judeţean pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Galaţi un înscris falsificat intitulat „Scrisoare de garanţie bancară pentru restituire a avansului acordat pentru proiecte finanţate în cadrul PNDR” având antetul unei unităţi bancare din Braşov.
Acest înscris a fost falsificat de inculpata Şerb Mirela şi care l-a pus la dispoziţia inculpatului Petculescu Victor. În demersul său, Petculescu Victor a fost ajutat şi de inculpatul Radu Marian care a intermediat relaţia sa cu Şerb Mirela.
Având în vedere că reprezentanţii din cadrul Autorităţii Contractante au remarcat existenţa acestui înscris falsificat, suma solicitată cu titlu de avans nu a mai fost acordată.

Inculpaţii Şerb Mirela şi Radu Marian au mai fost trimişi în judecată pentru fapte similare, respectiv pentru procurarea şi punerea la dispoziţie a aceluiaşi tip de înscris falsificat în scopul fraudării fondurilor europene (detalii în comunicatul nr. 7/VIII/3 din data de 7 ianuarie 2013). Până în acest moment, instanţele de judecată nu au pronunţat vreo soluţie.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Galaţi.2.Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată a inculpatului MOLDOVAN ADRIAN, preşedinte al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Economico Socială a Romilor – ADER Dej, judeţul Cluj, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- folosirea sau prezentarea de documente sau declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În data de 30 noiembrie 2008, între Ministerul Economiei şi Finanţelor – Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, ca autoritate contractantă, Secretariatul General al Guvernului, ca autoritate de implementare şi Asociaţia pentru Dezvoltarea Economico Socială a Romilor ADER Dej, ca beneficiar, a fost încheiat Contractul de finanţare nerambursabilă prin care s-a acordat Asociaţiei ADER Dej o finanţare nerambursabilă pentru punerea în aplicare a proiectului intitulat " Extindere de oportunităţi şi şanse oferite romilor în a ocupa un loc de muncă stabil" în sumă de 49.500 euro.
În perioada 2009 – 2011, cu ocazia punerii în practică a acestui proiect, inculpatul Moldovan Adrian, în calitate de preşedinte al Asociaţiei ADER Dej, pentru a justifica cheltuielile efectuate de Asociaţie, a prezentat Secretariatului General al Guvernului un număr de 85 de acte false. Aceste înscrisuri (facturi fiscale, chitanţe, declaraţii de eligibilitate şi imparţialitate, acte privind proceduri de licitaţii) care au fost întocmite în fals de inculpat şi de către o altă persoană, la cererea acestuia, au fost depuse pentru a justifica împrejurări nereale în legătură cu cheltuirea banilor alocaţi în cadrul proiectului.
În această modalitate, inculpatul Moldovan Adrian a creat un prejudiciu în sumă de 23.408,45 euro, reprezentând diferenţa dintre suma totală primită în cadrul proiectului şi sumele cheltuite în mod real în cadrul proiectului.
Ministerul Fondurilor Europene s-a constituit parte civilă cu suma de 44.550 euro reprezentând valoarea întreagă a finanţării acordate asociaţiei ADER.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Dej.3.Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

PETROVAN ANTON, şeful Centrului local Ocna Şugatag din cadrul A.P.I.A.- Centrul Judeţean Maramureş, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- tentativă la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
- tentativă la infracţiunea de înşelăciune,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată,
-două infracţiuni de fals material în înscrisuri oficiale, ambele în formă continuată,
- complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată,
- complicitate la infracţiunea înşelăciune, în formă continuată,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată,
- instigare la infracţiunea de fals intelectual,

PETROVAN MARIUS MIHAI, fiul inculpatului Petrovan Anton, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată,
- înşelăciune, în formă continuată,
- fals în înscrisuri sub semnătură, în formă continuată,
- fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
La data de 15 mai 2008, inculpatul Petrovan Anton, şeful Centrului local Ocna Şugatag din cadrul A.P.I.A.- Centrul Judeţean Maramureş, a depus la instituţia pe care o conduce, pe numele unui membru al familiei sale, cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2008, în care a consemnat date false (cu privire la suprafaţa de teren utilizată, la numărul de animale deţinute, semnătura solicitantului) şi, cu aceeaşi ocazie, a inserat date eronate din care rezultă, în mod nereal, că parcelele de teren menţionate sunt utilizate de solicitant.
În această modalitate, inculpatul Petrovan Anton a încercat să obţină în mod injust suma de 154.394,55 lei, provenită din fonduri europene şi din bugetul naţional, sumă care a fost respinsă la plată de către reprezentanţii APIA - Centru Judeţean Maramureş deoarece solicitantul a refuzat controlul în teren.
La data de 15 august 2009, inculpatul Petrovan Marius Mihai, în urma înţelegerii cu tatăl său Petrovan Anton, a depus la APIA - Centrul local Ocna Şugatag, cererea unică de plată pe anul 2009 conţinând date nereale, cerere în baza căreia a încasat în mod injust suma de 42.857,71 lei, reprezentând fonduri europene şi din bugetul naţional. Această cerere a fost falsificată de inculpatul Petrovan Anton care a consemnat în cuprinsul cererii date nereale cu privire la suprafaţa de teren utilizată de Petrovan Marius Mihai şi a menţionat în fals, în documente care aparţin APIA (hărţile fermier pentru campania 2009), numele fiului său Petrovan Marius Mihai. De asemenea, în susţinerea cererii sale, Petrovan Marius Mihai a prezentat APIA un contract de închiriere comercială, încheiat tot în data de 15 august 2009, cu Primăria comunei Giuleşti, judeţul Maramureş, document care, de asemenea, conţinea date nereale referitoare la suprafaţa de teren închiriată. Acest contract a fost semnat de reprezentanţii legali ai Primăriei Giuleşti la cererea inculpatului Petrovan Anton.
De asemenea, în cursul anilor 2010 şi 2011, inculpatul Petrovan Marius Mihai a depus la A.P.I.A. Maramureş –Centrul local Ocna Şugatag, două cereri unice de plată aferente anilor respectivi, la care a anexat acelaşi contract de închiriere încheiat cu primăria Giuleşti, în scopul de a solicita sume de bani pentru o suprafaţă de teren mai mare decât cea pe care o deţinea în mod real. În această modalitate, Petrovan Marius Mihai a încasat în mod injust suma totală de 108.476,2 lei, reprezentând fonduri europene şi bani de la bugetul naţional.
În cursul anilor 2010 – 2011, o parte din sumele de bani încasate de către Petrovan Marius Mihai au fost retrase din conturi de către tatăl său Petrovan Anton, în baza a 6 operaţiuni de retrageri de numerar.

A.P.I.A. – Centrul judeţean Maramureş s-a constituit parte civilă în cauză cu suma totală de 151.333,89 lei. În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor terenuri aparţinând inculpatului Petrovan Anton şi asupra a două autoturisme aparţinând inculpaţilor Petrovan Anton şi Petrovan Marius Mihai.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Baia Mare.4.Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Iaşi au dispus trimiterea în judecată a inculpatelor:

BARBĂLATĂ IRINA-CARMEN, preşedinte al Fundaţiei "PRO WOMEN" Iaşi şi Fundaţia "PRO WOMEN" Iaşi, în sarcina cărora s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
- omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit legii pentru obținerea de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept a acestor fonduri,
- înşelăciune şi
- fals în declarații.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
La data de 11 noiembrie 2010, inculpata Barbălată Irina-Carmen, preşedinte al Fundaţiei „PRO WOMEN” Iaşi, în vederea încheierii unui contract de finanțare cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU) şi pentru a obţine suma de 184.340,17 lei, a depus o declarație de eligibilitate prin care declara pe propria răspundere, în mod contrar adevărului, faptul că Fundaţia nu înregistra la momentul respectiv obligaţii de plată către bugetul de stat. În realitate, datoriile înregistrate erau în cuantum de 1.707.088 lei.
În acelaşi context, la data de 10 decembrie 2011, inculpata Barbălată Irina-Carmen a depus la AM POSDRU un certificat de atestare fiscală din care rezulta, contrar realităţii, că Fundaţia nu avea datorii la bugetul de stat. Totodată, inculpata a omis să prezinte şi un alt certificat de atestare fiscală, emis în numele aceleiaşi fundaţii, din care rezulta contrariul. Ca urmare, în cursul anului 2012, Fundaţia a obținut pe nedrept o finanțare totală în sumă de 184.340,17 lei din Fondul Social European.

OIR POSDRU – Regiunea Nord-Est s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 191.820,11 lei, reprezentând întreaga sumă decontată Fundaţiei. În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unui imobil aparţinând inculpatei Barbălată Irina-Carmen.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Iaşi.5.Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

MOLDOVAN LILIANA, asociat unic şi administrator al S.C. ATLAS LIL 2008 S.R.L. Cuza Vodă, în sarcina căreia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- evaziune fiscală, în modalitatea omisiunii evidenţierii în actele contabile a operaţiunilor comerciale efectuate şi a veniturilor realizate,
- evaziune fiscală, în modalitatea sustragerii de la efectuarea verificărilor financiar – fiscale prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate,

CLINCIU MARIAN RĂZVAN, asociat unic şi administrator al S.C. LIVE SONY VISION S.R.L. Medgidia, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de evaziune fiscală, în modalitatea evidenţierii în actele contabile a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive,

CLINCIU GIORGIAN, asociat unic şi administrator al S.C. IDEAL AGRO S.R.L. Cernavodă şi CIUTACU VASILE, asociat unic şi administrator al S.C. DOLCE EXPRES S.R.L. Medgidia, în sarcina cărora s-a reţinut complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în modalitatea evidenţierii în actele contabile a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada martie – septembrie 2008, inculpata Moldovan Liliana, în calitate de asociat unic şi administrator al S.C. ATLAS LIL 2008 S.R.L. Cuza Vodă, nu a înregistrat în evidenţa contabilă operaţiunile comerciale de vânzare a cerealelor, efectuate către S.C. LIVE SONY VISION S.R.L. Medgidia, firma inculpatului Clinciu Răzvan Marian, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului cu suma totală de 9.050.906 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.
În aceeaşi perioadă, în scopul de a se sustrage verificărilor financiar – fiscale, inculpata a declarat un sediu social fictiv pentru S.C. ATLAS LIL 2008 S.R.L., la o adresă unde această firmă nu a desfăşurat niciodată activităţi comerciale.
La rândul său, inculpatul Clinciu Răzvan Marian, în calitate de asociat unic şi administrator al S.C. LIVE SONY VISION S.R.L. Medgidia, în perioada 17 iulie 2007 – 24 martie 2008, a achiziţionat, în mod fictiv, cereale de la un număr de 3 societăţi comerciale în baza a 97 facturi fiscale, cheltuieli pe care le-a evidenţiat în contabilitate ca şi cheltuieli care au la bază operaţiuni reale, cauzând în dauna statului un prejudiciu în valoare de 4.612.509 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA. În demersul său, Clinciu Răzvan Marian a fost ajutat de inculpaţii Ciutacu Vasile, reprezentant al S.C. DOLCE EXPRES S.R.L Medgidia şi Clinciu Giorgian, reprezentant al S.C. IDEAL AGRO S.R.L. Cernavodă, care au participat la aceste tranzacţii fictive în calitate de „vânzători”.
În vederea recuperării prejudiciului cauzat de către inculpaţi, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor imobile aparţinând inculpaţilor Moldovan Liliana şi Clinciu Marian Răzvan, nefiind identificate bunuri în proprietatea inculpaţilor Clinciu Giorgian şi Ciutacu Vasile.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Constanţa.6.Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus trimiterea în judecată a persoanei juridice S.C. GENTRADE COM S.R.L. Buzău, în sarcina căreia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- evaziune fiscală,
- uz de fals,
- spălare de bani, toate în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada august 2007- iunie 2011, persoana juridică S.C. GENTRADE COM S.R.L. Buzău, prin reprezentanţii săi legali – cetăţeni de naţionalitate chineză, a înregistrat în contabilitate, pe baza a 47 facturi, operaţiuni fictive, constând în prestări de servicii de consultanţă şi achiziţii de mărfuri de la furnizorii cu comportament tip fantomă, astfel că bugetul statului a fost prejudiciat cu suma totală de 9.972.775 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.
De asemenea, în perioada decembrie 2007– iunie 2011, suma de 41.122.721,44 lei a fost transferată din conturile societăţii în conturile unor societăţi cu care a derulat relaţii comerciale fictive, sumă de bani ce a fost externalizată în ţări din Asia, cunoscând că provine din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în scopul disimulării originii ei ilicite.
Prejudiciul cauzat bugetului statului prin comiterea infracţiunii de evaziune fiscală de către S.C. GENTRADE COM S.R.L. este în sumă de 9.972.775 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA, sumă cu care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Buzău, s-a constituit parte civilă în procesul penal. În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor sume de bani aflate în conturile S.C. GENTRADE COM S.R.L.
Totodată, prin acelaşi rechizitoriu, procurorii au dispus disjungerea cauzei faţă de cetăţenii chinezi care au administrat succesiv societatea şi care, în prezent, nu se află pe teritoriul României.

Dosarul a fost înaintat spre soluţionare Tribunalul Buzău.

În legătură cu toate dosarele penale menţionate mai sus, precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.


BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE