increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ


COMUNICAT


Prin sentința penală nr. 7 din 25.01.2022, definitivă prin neapelare la data de 16.02.2022, Tribunalul Bihor admite acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Direcția Națională Anticorupție - Serviciul teritorial Oradea cu inculpatul P.O. și îl condamnă pe acesta la o pedeapsă de 2 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a dreptului de a accesa fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, pentru săvârșirea a două infracțiuni de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri europene.
Prin aceeași sentință penală Tribunalul Bihor admite acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Direcția Națională Anticorupție - Serviciul teritorial Oradea cu inculpata SC Cons Construct Plan SRL și o condamnă pe aceasta la pedeapsa principală constând în plata unei amenzi penale în cuantum de 13.500 de lei și pedeapsa complementară a interziceri dreptului de a participa la proceduri de achiziții publice pe o durată de 2 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri europene.
Atrage atenția inculpatei SC Cons Construct Plan SRL asupra dispozițiilor art.139 alin.2 Cod penal, în sensul că în caz de neexecutare, cu rea-credință, a pedepsei complementare, instanța va dispune dizolvarea societății.
Lasă nesoluționată latura civilă a cauzei.
Obligă inculpatul P.O. la plata sumei de 1.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului, iar pe inculpata SC Cons Construct Plan SRL la plata sumei de 700 lei, cu același titlu.

DEFINITIVĂ

Acordul de recunoaștere a vinovăției și dosarul aferent au fost înaintate în instanță de către Direcția Națională Anticorupție - Serviciul teritorial Oradea la data de 22 septembrie 2021, vezi comunicatul nr. 868/VIII/3 din data de 05 octombrie 2021 (comunicatul nr. 2).

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Text neoficial, destinat mass media, care nu angajează răspunderea instanței de judecată.
Alte legături de la această informație

comunicate de presă din 05 octombrie 2021