increase font sizedecrease font size | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ


COMUNICAT


Prin decizia penală nr. 241/A din 26.02.2021, Curtea de Apel București a hotărât următoarele:

Condamnă pe inculpatul TEODOSIU FLORIN SILVIU, la data faptei administrator al S.C. Delta Ecoinvest S.R.L., la o pedeapsă de 5 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 5 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate de natura celei de care s-a folosit (de a fi asociat și/sau administrator în societăți comerciale), pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Condamnă pe inculpata S.C. DELTA ECOINVEST S.R.L. la pedeapsa principală constând în plata amenzii în valoare de 300.000 lei și pedeapsa complementară a dizolvării societății, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

În cazul celor doi inculpați, instanța a ținut cont la stabilirea pedepsei, de prevederile articolului privind acordul de recunoaștere a vinovăției, potrivit căruia, în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime.
Obligă în solidar pe inculpata persoană juridică S.C. Delta Ecoinvest S.R.L și pe inculpatul Teodosiu Florin Silviu la plata către partea civilă, Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), a sumei de 11.892.056,85 lei, respectiv a obligațiilor fiscale accesorii calculate de la data scadenței debitului principal și până la achitarea integrală a acestuia.
Dispune confiscarea de la fiecare inculpat, în folosul statului, a sumei de 77.358,10 lei reprezentând diferența (totalul de 154.716,85 lei) dintre prejudiciul estimat cauzat și suma efectivă cu care A.N.A.F. s-a constituit parte civilă.
Obligă pe fiecare dintre inculpați la plata sumei de câte 6.400 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.
Obligă apelantul inculpat Teodosiu Florin Silviu la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat în apel.

DEFINITIVĂ

Inculpații au fost trimiși în judecată de către Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție la data de 24 iulie 2015, vezi comunicatul nr. 1348/VIII/3 din data de 05 august 2015 (comunicatul nr. 3).

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Text neoficial, destinat mass media, care nu angajează răspunderea instanței de judecată.
Alte legături de la această informație

comunicate de presă din 05 august 2015