Pagina de Internet a DNA folosește cookies pentru îmbunătățirea experienței dvs. de navigare pe acest site.  Pentru mai multe detalii puteți naviga aici 
The DNA website uses cookies for enhancing your experience when browsing the website.  For more details, you may find navigate here 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

LISTA
privind rezultatele la proba practică ale candidaților la concursul de ocupare a unui post vacant de muncitor necalificat (manipulant) din cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ al Direcției Naționale Anticorupție, din data de 02 iulie 2019Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Total punctaj proba practică Admis/Respins
1. D 538 63,00 ADMIS
2. D 733 73,33 ADMIS

În conformitate cu dispozițiile art. 31 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidații nemulțumiți de punctajul acordat la proba practică pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
Contestațiile se pot depune la sediul DNA din str. Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1, București, ori la nr. de fax 0372.69.80.59.

Secretar comisia de concurs,