Pagina de Internet a DNA folosește cookies pentru îmbunătățirea experienței dvs. de navigare pe acest site.  Pentru mai multe detalii puteți naviga aici 
The DNA website uses cookies for enhancing your experience when browsing the website.  For more details, you may find navigate here 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

LISTA
privind rezultatele la proba practică ale candidatului la concursul de ocupare a
unui post vacant de muncitor necalificat (manipulant) din cadrul
Departamentului economico-financiar şi administrativ al Direcţiei Naţionale Anticorupţie,
din data de 11 iunie 2019


Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Total punctaj proba practică Admis/Respins
1. A001 71,00 Admis

În conformitate cu dispoziţiile art. 31 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidaţii nemulţumiţi de punctajul acordat la proba practică pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Contestaţiile se pot depune la sediul DNA din str. Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, ori la nr. de fax 0372.69.80.59.