Pagina de Internet a DNA folosește cookies pentru îmbunătățirea experienței dvs. de navigare pe acest site.  Pentru mai multe detalii puteți naviga aici 
The DNA website uses cookies for enhancing your experience when browsing the website.  For more details, you may find navigate here 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

LISTA
cu rezultatele selecției dosarelor candidaților la concursul/examenul de ocupare
a postului vacant de șef al Biroului administrativ, întreținere și deservire din cadrul
Serviciului investiții, achiziții și administrativ al Departamentului economico-financiar și administrativ
din Direcția Națională Anticorupție, din perioada 14-21 iunie 2019


Nr. crt. Cod candidat Observații
1. B656 ADMIS
2. B345 RESPINS – nu îndeplinește condiția specifică cerută de minim 10 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite;
3. B848 RESPINS – nu îndeplinește condiția privind depunerea unei recomandări de la ultimul loc de muncă menționat in CV-ul depus și nici copie de pe fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale; nu a făcut dovada vechimii în muncă/specialitate aferente perioadei septembrie 2017 - la zi;
4. B285 RESPINS – nu îndeplinește condiția privind depunerea unei recomandări de la ultimul loc de muncă și nici copie de pe fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale; nu a depus diplomă/certificat specific privind cunoștințele de operare calculator nivel ridicat;
5. B178 ADMIS

În conformitate cu dispozițiile art. 31 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la selecția dosarelor pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
Contestațiile se pot depune la sediul DNA din str. Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1, București, sau la nr. de fax 0372.69.80.59.
Proba scrisă se va desfășura la data de 14 iunie 2019, ora 10.00, la sediul DNA din str. Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1, București, și va consta în testarea cunoștințelor teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.